Zaznacz stronę

HYPERACTIVE

Obsługa biznesu

Wyślij wiadomość

7 + 6 =

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest HYPERACTIVE z siedzibą we Wrocławiu (52-129) przy ul. Vivaldiego 84/1. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe dane mogą być przekazane (w całości bądź w części) do podwykonawców. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („Prawo do zapomnienia”), wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu, do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy. HYPERACTIVE, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Mariusz Szulerecki, tel: 793 933 333, adres e-mail: iod@hyperactive.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.hyperactive.pl/klauzula-informacyjna-uodo.

System zgłoszeń

Rozpocznij zadanie do realizacji.

Zadaj pytanie lub zgłoś problem tutaj.

Pomoc zdalna

Wybierz narzędzie pomocy ustalone z partnerem.

AnyDesk

Teamviewer

Teamviewer - quick support

HYPERACTIVE